Busch Wilhelm

Wat muss een net alles schlécken, wann déi Kanner sech net schécken! Wat déi hei zwee sech geleescht, Max a Miz hu se geheescht, dat geet bal op keng Kouhaut. Huet een iwwert si gejaut, hu si sech an d'Fäitscht gelaacht an och nach de Geck gemaacht...

Details
Langue Luxembourgeois
Auteurs Busch Wilhelm , Atten Alain
Catégorie Littérature - Jeunesse
Sujet Social - Aventures
Parution 2015
Support Livre + Audio
Editeur Kremart Edition