Klein Mars

Ëmmer stoung d'Päerd fir Eleganz, Kraaft an Ausdauer. Veréiert gouf et - a bluddeg geschënnt. E puer dausend Joer laang war et dem Mensch séng Tempos-Maschinn. Muecht-Politik huet et méiglech gemaach: d'Kawalleri war eng gefaart Krichswaff. Am 19. Joerhonnert ass mat dem Dampmaschinn e Päerd op Schinne komm. De Vëlo gouf e Päerdchen fir de klenge Mann. An op eemol hate mer den Automobill, d'Kutsch ouni Päerd. Zënter d'Bauerewiësen mékaniséiert ass, bleift dem Koko nëmmen nach eng Roll als Sport a Fräizäit-Frënd. 44 Kapitele beschreiwen d'Päerd an der Mitologi, Litteratur, Molerei a Skulptur, d'Päerd am Krich, am Sport, d'Schaffpäerd um Bauerenhaff a virun de Postkutschen. Grouss Perséinlechkeeten - Napoléon, Theodore Roosvelt, Churchill, Goethe, Tolstoi - gi gewise mat de Päerd. Prosa-Stécker a Gedichter aus der internationaler Litteratur sinn als kleng Antologi vun de Päerder dertëscht gesat. Vill Fotoën illustréieren dëst interessant Buch.

Details
Langue Luxembourgeois
Auteur Klein Mars
Parution 2019
Support Livre
Editeur Editions Revue

Mat historesche Kommentären op Gedichter vu Lentz, Dicks, Rodange, vum Putty Stein, Willy Goergen, Auguste Liesch, Nik Welter, Nik Hein, Marcel Reuland, Tit Schroeder, Roger Manderscheid a munnech aneren gët e Bild gezeechent vu Lëtzebuerg am 19. an 20. Joerhonnert. Et geet ëm Émigratioun, Agrikultur a Wäibau, politesch Krisen, d’Eisebunn, d’Stol-Industri, ëm d’Sprooch, d’Monarchi, Volleks-Gebräicher a Krichs-Affer. Wee méi lauschtere wëllt, kritt e Link op de Site vum Archiv vum Radio 100,7, fir deen nach aner Émissiounen geschriwe goufen an der Zéri „En Album Lëtzebuergesch Gedichter“.

Details
Langues Allemand Luxembourgeois
Auteur Klein Mars
Catégorie Littérature - Poésie
Sujet A-Z
Parution 2017
Support Livre
Editeur Editions Schortgen