Altés Marta

De Pappa Fuuss versuergt seng zwee Fuussekanner. Dag fir Dag gëllt et näischt ze vergiessen, zäitlech de Programm hinzekréien a seng Kanner bei Laun ze halen. Seng zwee Bouwen soen dozou: “De Pappa seet ëmmer, et ass Zäit Heem ze goen,wann et, et kloer net ass! Mir hunn dach just eréischt ugefaange mat spillen!”

Details
Langue Luxembourgeois
Auteurs Staudt Vanessa , Altés Marta
Parution 2019
Support Livre
Editeur Atelier Kannerbuch