Brian Lies

De Jang a säin Hond sinn onzertrennlech. Am léifste schaffe si zesummen am Jang sengem schéine Gaart: Déi zwee hu wierklech e gréngen Daum. Mee enges Daags geschitt eppes Schreckleches: Säin Hond stierft. Fir de Jang brécht eng Welt ze summen. Vu lauter Trauer zitt hien sech zeréck, zerstéiert säi schéine Gaart a léisst e verwëlderen. Bis op eemol eng komesch Planz bei hien eriwwerwiisst ... a wiisst ... a wiisst ...

Details
Langue Luxembourgeois
Auteur Brian Lies
Parution 2022
Support Livre
Editeur PersPektiv Editions