Dax Eva

De Gregor ass e klenge Monster, schrecklech staark, gräisslech haart a fuercht bar séier – awer ass hien och e schéine Monster? De Gregor geet bei seng Mamma, säi Pappa an all déi aner, déi e gären huet. Déi knuddelen an drécken a këssen de Gregor – well huet hien net dee speckegste Bauch, déi rëffegst Haut an déi mëffelegst Kéisféiss, déi sech ee Monster nëmme wënsche kann? Dëst ass ee Buch iwwert Ee-gär-hunn a Genau-richteg-sinn – fir all grouss a kleng Monsterkanner.

Details
Sprache Luxemburgisch
Autoren Dax Eva , Dully Sabine
Kategorie Literatur - Jugend
Thema Social - Amour
Parution 2016
Medium Buch
Verleger Editions Phi