Addai Patrick K.

De Kofi wëllt onbedingt an d’Schoul goen, datt en och eemol fir de Fridden an der Welt schaffe kann. Den Här Kofi Annan huet sech säi Liewe laang fir ee gutt Zesummeliewen ënnert de Mënschen agesat. Mat herrlechen Illustratioune vum Kabu Kabute.

Details
Languages German English - GB French Luxembourgish Potuguese
Authors Addai Patrick K. , Kabute Kabu
Category Literature - Youth
Topic Paix
Parution 2010
Media Book
Publisher Editioun Friederich-Schmit