Klein Mars

Ëmmer stoung d'Päerd fir Eleganz, Kraaft an Ausdauer. Veréiert gouf et - a bluddeg geschënnt. E puer dausend Joer laang war et dem Mensch séng Tempos-Maschinn. Muecht-Politik huet et méiglech gemaach: d'Kawalleri war eng gefaart Krichswaff. Am 19. Joerhonnert ass mat dem Dampmaschinn e Päerd op Schinne komm. De Vëlo gouf e Päerdchen fir de klenge Mann. An op eemol hate mer den Automobill, d'Kutsch ouni Päerd. Zënter d'Bauerewiësen mékaniséiert ass, bleift dem Koko nëmmen nach eng Roll als Sport a Fräizäit-Frënd. 44 Kapitele beschreiwen d'Päerd an der Mitologi, Litteratur, Molerei a Skulptur, d'Päerd am Krich, am Sport, d'Schaffpäerd um Bauerenhaff a virun de Postkutschen. Grouss Perséinlechkeeten - Napoléon, Theodore Roosvelt, Churchill, Goethe, Tolstoi - gi gewise mat de Päerd. Prosa-Stécker a Gedichter aus der internationaler Litteratur sinn als kleng Antologi vun de Päerder dertëscht gesat. Vill Fotoën illustréieren dëst interessant Buch.

Details
Language Luxembourgish
Author Klein Mars
Parution 2019
Media Book
Publisher Editions Revue

Mat historesche Kommentären op Gedichter vu Lentz, Dicks, Rodange, vum Putty Stein, Willy Goergen, Auguste Liesch, Nik Welter, Nik Hein, Marcel Reuland, Tit Schroeder, Roger Manderscheid a munnech aneren gët e Bild gezeechent vu Lëtzebuerg am 19. an 20. Joerhonnert. Et geet ëm Émigratioun, Agrikultur a Wäibau, politesch Krisen, d’Eisebunn, d’Stol-Industri, ëm d’Sprooch, d’Monarchi, Volleks-Gebräicher a Krichs-Affer. Wee méi lauschtere wëllt, kritt e Link op de Site vum Archiv vum Radio 100,7, fir deen nach aner Émissiounen geschriwe goufen an der Zéri „En Album Lëtzebuergesch Gedichter“.

Details
Languages German Luxembourgish
Author Klein Mars
Category Literature - Poetry
Topic A-Z
Parution 2017
Media Book
Publisher Editions Schortgen