News

Den Alain Atten kritt der 80 - Mir gratuléieren an d'Lëtzebuerger Sprooch seet Merci

Lëtzebuerg - Wie kennt en net : de "Sproochmates" Alain Atten. 80 Joer kritt en der haut. Wie mengt, den ausgewissene Kenner vum Lëtzebuergesche wier midd, deen iert. Net méi spéit wéi gëscht huet hie säi lescht Buch virgestallt. An hei eng méi grouss Auswiel aus sengem räiche Schaffen... Mir wënschen him weiderhi vill Kreativitéit bei beschter Gesondheet.